Wednesday, 28/09/2022 - 06:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Giải bóng đá Thanh niên trường học cúp BIDV lần thứ III năm 2020 (từ 23/11 - 03/12/2020)