Wednesday, 28/09/2022 - 06:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Một số hình ảnh Hội diễn văn nghệ chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020