Wednesday, 28/09/2022 - 07:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Một số hình ảnh về lớp học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của trung tâm

Hình ảnh về lớp học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của trung tâm