Wednesday, 28/09/2022 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2022 - 2023