Wednesday, 28/09/2022 - 08:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh tổ chức gặp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020