Wednesday, 28/09/2022 - 06:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh
 • 1
 • KẾT QUẢ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3, THÁNG 6/2014
 • Đề và đáp án thi thử đợt 3 - tháng 6/2014
 • 2
 • ĐÁP ÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
 • Đề và đáp án thi thử ĐH lần 3-06/2014
 • KẾT QUẢ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014
 • Đáp án thi thử ĐH lần I môn Toán khối D năm học 2013 - 2014
 • ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
 • Đề và dáp án thi thử ĐH lần I môn Sinh Học năm học 2013 - 2014
 • Đề và dáp án thi thử ĐH lần I môn Vật lý năm học 2013 - 2014
 • Đề thi thử ĐH lần I môn Hóa Học năm học 2013 - 2014
Thư viện