Wednesday, 28/09/2022 - 06:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Chí Linh

Đánh giá kết quả và lấy ý kiến về hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Chí Linh

Thực hiện Quyết định số 600/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2022, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về làm việc với các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố CHí Linh, ban giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Chí Linh, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, giáo viên phụ trách phong trào xã của Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Chí Linh.

Đồng chí Vũ Thị Tú Anh, phó Vụ trưởng Vụ giáo dục thường xuyên phát biểu về công tác của Trung tâm HTCĐ

 

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là cơ sở giáo dục không chính quy của phường - xã, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi lứa tuổi và mọi trình độ được học tập suốt đời. Từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Chí Linh có 19 xã phương tương ứng với 19 TTHTCĐ đã được duy trì, củng cố. Để các trung tâm hoạt động hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các huyện, thị, thành, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất và chỉ đạo thực hiện hoạt động của các trung tâm.

Các giám đốc Trung tâm HTCĐ và các giáo viên phục trách tham dự buổi làm việc

 

Các TTHTCĐ phối hợp với các tổ chức đoàn thể điều tra, khảo sát nhu cầu học tập, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các phòng GD&ĐT đưa các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT vào chương trình hoạt động của trung tâm nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn cộng đồng về kỹ năng sống, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồng chí Trịnh Xuân Dương, phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh tổng kết buổi làm việc

 

Qua buổi làm việc đã rút ra một số công tác chỉ đạo nhằm triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của  TTHTCĐ đạt kết quả. Cụ thể:

Một là: Tăng cường làm tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo địa phương và người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ là một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp quản lý giáo dục.

Hai là: Kiện toàn, củng cố đội ngũ CBQL kịp thời khi có sự thay đổi nhân sự (vì trong thực tế cho thấy, đội ngũ CBQL TTHTCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phụ thuộc vào sự bố trí, sắp xếp của các cơ quan quản lý trực tiếp nên thường có sự biến động.

Ba là: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động thực hiện xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” làm cơ sở xây dựng “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” trong đó đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh việc học tập của người lớn để thúc đẩy phong trào xây dựng mô hình “Công dân học tập”...; mở rộng triển khai xây dựng mô hình trung tâm HTCĐ kết hợp với nhà văn hóa, thể thao tại khu dân cư..., tạo điều kiện cho các trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân trong cộng đồng.

Bốn là: Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học tập, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Năm là: Tổ chức sưu tầm, biên soạn tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, đầu tư trang bị máy vi tính, kết nối mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng tại các TTHTCĐ.

Sáu là: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đối với trung tâm HTCĐ.

Có thể nói Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là tổ chức giáo dục gắn bó thiết thực với người dân, đặc biệt là những lao động không có điều kiện đến trường và có ít cơ hội học tập. Học ở đây không nhằm mục đích lấy bằng cấp mà việc học này chính là cơ hội được giao lưu cập nhật kiến thức kinh tế xã hội, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng làm việc, nâng cao kỹ năng sống, nâng cao tầm hiểu biết cho mọi người, mọi giới, mọi độ tuổi; học cho bản thân, học vì hạnh phúc gia đình, học vì sự tiến bộ của xã hội,... Đồng thời cũng là thực hiện những chủ trương, giải pháp đồng bộ và kịp thời, hiệu quả thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 1.170
Năm 2022 : 11.805