Wednesday, 28/09/2022 - 07:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố Chí Linh

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 16 tháng 03 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu Thắng, Phó ban Tuyên giáo thành ủy  phổ biến tại Hội nghị
Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu Thắng, Phó ban Tuyên giáo thành ủy phổ biến tại Hội nghị

 

Ngày 02/04/2022, Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Chí Linh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong ban chi ủy, đảng viên và toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hữu Thắng, Phó ban Tuyên giáo thành ủy đã phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản của cấp trên có liên quan.

Ảnh 2. Quang cảnh hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hữu Thắng, Phó ban Tuyên giáo thành ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, kỹ lưỡng, thường xuyên các nội dung trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liên quan nhằm tiếp tục xây dựng người cán bộ, công chức, đảng viên bảo đảm về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, tuyệt đối không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, qua đó tích cực góp phần xây dựng chi bộ trung tâm GDNN-GDTX thành phố Chí Linh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 1.171
Năm 2022 : 11.806